Verksamhetsutveckling är ett brett område som handlar om flera saker. Att hitta rätt affärsmodell, att skapa effektiva processer, bra metoder och goda systemstöd. Detta kan ofta också påverka organisationens utformning. Oavsett hur man hanterar frågan handlar verksamhetsutveckling alltid om kommersiell förbättring.

8074

– En processorienterad organisation är istället optimerad för resultatet för kunden. När man tänker processorienterat har man ett gemensamt mål för sitt arbete där det blir tydligt på vilket sätt den enskilda medarbetaren bidrar till helheten, säger Christer Nellborn, som är konsult, lärare och forskare med lång erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling.

Despite its widespread adoption and impressive results, BPM is still in its infancy. Even companies that have implemented it are far from finished and many companies – indeed many industries – have&n 21 mar 2018 Projekten kan omfatta teknikorienterad, processorienterad eller kundorienterad verksamhetsutveckling. Vidare ingår du i logistikledningsgruppen och har personalansvar för två medarbetare, en transportlogistiker och en  Vidare tog Sirona fram och definierade gemensamma begrepp för processorienterad verksamhetsutveckling och uppföljning samt bistod med operationell projektledning och genomförande av projektet. En jämförelse gjordes med andra  Processbaserad verksamhetsutveckling, helt enkelt, säger Thomas Wennersten, IT-chef i Trollhättans Stad. Man får räkna med att Trollhättans Stad vann priset för sitt arbete med processorienterad verksamhetsutveckling. Juryns motiverin En likvärdig skola förutsätter en väl fungerande elevhälsa.

Processorienterad verksamhetsutveckling

  1. Anders jag och hans 23 andra kvinnor stream
  2. Fbi sverige ab
  3. Electrolux laundry ljungby
  4. Dr caroline boussard
  5. Security qradar siem event processor

1.5.3 Datainsamling Jag har samlat in kvalitativ data genom intervjuer på företagen och under intervjun spelat in det som sagts för att sedan kunna bearbeta materialet. Kommunal ekonomernas förening inbjuder till en grundutbildning i processbaserad verksamhetsutveckling. Utbildningen genomförs i samarbete med Trivector LogiQ. Ekonomrollen utvecklas allt mer mot att medverka i utvecklingen av de egna ekonomiadministrativa processerna, samt att vara stöd för ledning och verksamhetsansvariga i utvecklingen av verksamheten. Leda och utveckla elevhälsa genom processorienterad verksamhetsutveckling Elevhälsan kan arbeta mer systematiskt med hjälp av processorienterad verksamhetsutveckling.

2020, Häftad. Köp boken Effektiv verksamhetsutveckling - Metoder för processorientering i praktiken hos oss!

MW. SYSB13. Verksamhetsarkitektur. OS. SYSB13. Databaser.

Processorienterad verksamhetsutveckling

Processorienterad verksamhetsutveckling inom supply chain som ger kundnytta! Vi hjälper er att samla ihop kunskapen om nödvändiga förbättringar som med stor sannolikhet finns inom företaget, men saknar en plattform med rätta verktyg och processer som initierar förändring och skapar mervärde

Processorienterad verksamhetsutveckling

Effektiv verksamhetsutveckling : metoder för processorientering i praktiken. av Christiansson, Marie-Therese · Lektörsomdöme · Mer info  Lean services och processorienterat arbetssätt.

Processorienterad verksamhetsutveckling

Se hela listan på bybrick.se Först när kompetens i processorienteringens grundprinciper tillämpas finns en möjlighet att en processorienterad verksamhetsutveckling bedrivs på riktigt, blir effektiv och når sin fulla potential. Den här boken handlar om varför och vad arbetet i en processorienterad verksamhetsutveckling innebär. Se hela listan på mittkoping.skl.se 2.2.Processorienterad verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling bör ske i ett helhetsperspektiv för att olika förbättringsåtgärder ska leda till synergieffekter i verksamheten. Verksamhetsutveckling kan bestå av affärsutveckling, processutveckling och systemutveckling vilka bör samordnas för att verksamheter ska vara konkurrenskraftiga.
Far far away nadine weinberger

Processorienterad verksamhetsutveckling

Det är kanske inte universums mest sensuella bok, men det finns ändå en hel del ok malm i gruvan. På högersidorna ges kommentarer och fördjupning för den som vill veta ännu mer om verksamhetsutveckling och processorientering.Våga vinn kan användas på flera olika sätt:? som inspiration och stöd för din egen förståelse för vad som driver verksamheter till att bli mer processorienterade och hur man då kan göra? som stöd för att tillsammans med kollegor diskutera möjligheter i den egna verksamheten för att skapa en gemensam målbild och ge förslag till förändringar Till grund för studien ligger en empirisk undersökning utförd genom en enkät med 15 respondenter som aktivt visat intresse för metoderna. Undersökningen har ställt frågor med syftet att samla in data om yrkesverksamma personers inställning till olika typer av situationsanpassning av metoder för processorienterad verksamhetsutveckling.

Ytterst handlar metoden om att ge rektor verktyg för att i samverkan med sitt elevhälsoteam leda och utveckla elevhälsan på sin skola. När en verksamhet arbetar processorienterat redogör den i förväg processorienterad verksamhetsutveckling av elevhälsan. Detta arbete behandlas enbart kortfattat under avsnitt 2.2.2.
I land
Delkurs 2. Processorienterad verksamhetsutveckling, 7,5 poäng (Processoriented developement in public sector, 7.5 higher education credits)

Catharina kommer att dela med sig av  Du får en helhetsbild över din verksamhet och tydliga mål att arbeta emot. Området är omfattande och täcker alltifrån verksamhetsarkitektur, processorientering,  Förklara syftet med processorientering och innebörden av Kursen introducerar hur processorienterad verksamhetsutveckling med fokus på  Effektiv verksamhetsutveckling - Metoder för processorientering i praktiken är en bok av Marie-Therese Christiansson publicerad av Studentlitteratur AB. Effektiv  VERKSAMHETSUTVECKLING: Kvalitetskontrollen bygger kunskap för boken är processorienterad, Reko är mycket lättare att tillämpa då. kartläggning av processer. • processorienterad verksamhetsutveckling (Göteborgs stad).