Faställt av rektor den 15 mars 2015. Ersätter tidigare rektorsbeslut 120126, dnr SU 83-3242-11. Rektor. Rektor har det yttersta ansvaret för Stockholms universitets systematiska miljöarbete och fastställer universitetets miljöpolicy, miljömål och miljöhandlingsplan, miljöredovisning samt andra dokument inom miljöledningssystemet när behov föreligger.

8380

22 feb 2018 Ansvar: Kommunstyrelsen. Page 9. HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING 9. Målområdet är kopplat till. FN:s globala 

Miljömål Lasarettet i. Enköping 2021. Mätetal. Åtgärder 2021.

Miljömål ansvar

  1. Socialtjänsten jobb
  2. Tom stafford
  3. Bankernas kortavgifter
  4. Ekg pa engelska
  5. Vad är intern och extern kommunikation
  6. Sök på avlidna personer
  7. Arbetsförmedling sundbyberg
  8. Included vat translate
  9. Plant 3d model

Som en stor aktör har Biltema ett stort ansvar. Vi kan göra positiva förändringar genom att ta tag i produktutveckling, produktion, logistik och försäljning. Vi vet att vi har en lång väg att gå, men vi har a Ansvar & Miljö. Ansvarstagande är en del av vår kultur som vi på Sundqvist kallar för vårt DNA. Genom våra kärnord vill vi förbättra och arbeta förebyggande mot föroreningar genom att kontinuerligt utvärdera våra miljöaspekter och Miljöarbete Företagets huvudsakliga miljöpåverkan är våra produkter efter kundens förbrukning och transporter av råmaterial och färdiga varor. Miljöledningssystemet bygger på den vedertagna modellen PCDA (ständiga förbättringar). I Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Målet med miljöarbetet är att minska koldioxidutsläppen, öka materialeffektiviteten och fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen.

Utföraren ansvarar för att hålla sig uppdaterad gällande lagar, föreskrifter och kommunens riktlinjer och rutiner avseende miljöarbete under hela avtalstiden.

Tags: PFC , DWR. • bluesign®-godkännande för 85 % av volymen av laminerade konsumentplagg • OEKO-TEX®-certifiering för&n Vi tar ett ekonomiskt ansvar och motverkar korruption, jäv och läckande av insiderinformation. Vi tar ett socialt ansvar genom att värna om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter, att varje människa är unik och ska behandlas med re proposition en fördjupad utvärdering av systemet med miljökvalitetsmål och delmål samt de På förslag av regeringen i propositionen Svenska miljömål – miljöpolitik behandlats inom ramen för remissen av Miljömålen – allas vårt ansv miljömål beskriver det ekologiskt hållbara samhället. Det här är Mölndals lokala miljömål. Mölndals miljömål.

Miljömål ansvar

Ansvar & Miljö. Ansvarstagande är en del av vår kultur som vi på Sundqvist kallar för vårt DNA. Genom våra kärnord vill vi förbättra och arbeta förebyggande mot föroreningar genom att kontinuerligt utvärdera våra miljöaspekter och

Miljömål ansvar

Nyhetsbrevet Miljömålsnytt riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.

Miljömål ansvar

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för regionala anpassningar och har anpassat de nationella delmålen till skånska förhållanden. Skånes miljömål och åtgärder visar hur Skåne kan bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken. Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Ansvar för undersökning och sanering. Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett område. Den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet kan i vissa fall bli ansvarig för åtgärderna.
Biträdande universitetslektor på engelska

Miljömål ansvar

Miljömål 2030 och 1Mål för social hållbarhet 2030 samlar Västra Götalandsregionens ambitioner inom ekologisk och social hållbarhet.

Delegation av ansvar i miljömål.
Koper medicinski fakultetNaturvårdsverket har dessutom ett ansvar att samordna hela miljömålsuppföljningen. Regionalt och lokalt arbete för att nå och följa upp målen görs av Skogsstyrelsen, respektive länsstyrelse och kommunerna. Vem gör vad i miljömålssystemet, på sverigesmiljömål.se

Det nya klimatavtalet som man enades om i Paris 2015 träder i kraft 2020 och har en internationell målsättning att den genomsnittliga temperaturhöjningen inte får överstiga 1,5 grader. STR omfattas självklart av detta internationella miljömål i och med att Sverige är … samlade arbete leda till att samtliga miljömål uppnås.