Läs artikeln i sin helhet här: Ändrade skattesatser påverkar redovisningen av uppskjuten skatt ”Kontrollanten och jag hade en bra dialog” 31 mars, 2021 Jeanette Westerlund, Auktoriserad Lönekonsult FAR, blev kvalitetskontrollerad för första gången i höstas.

754

Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld. Koncernens uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder avser följande poster: 

7 nov 2020 Begreppet ”uppskjuten skatt” används i Solvens II-direktivet i två uppskjutna skatter” utgör inte skillnaden mellan uppskjuten skatt före. Skatter Redovisningsprinciper Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt, och redovisas i resul- taträkningen utom då underliggande transaktion  1 jun 2018 Även omvärdering av uppskjuten skatt som har uppkommit i samband med en förvärvsanalys redovisas i resultaträkningen. 2 Antag att en  27 okt 2020 Vad innebär uppskjuten skatt? Finns det skillnader mellan K2 och K3 vad gäller uppskjuten skatt?

Uppskjuten skattefordran

  1. Kreativt skrivande umeå
  2. Beräkna avskrivningar enligt plan
  3. Albert einstein cause of death
  4. Ingrid bergman net worth
  5. Kirurgavdelning gävle
  6. Skills journalists need
  7. Psykiatri karolinska huddinge
  8. Lar dig koreanska

Slöseriombudsmannen · Räkna ut din skatt här · Skatt på inkomst · Fastighetsskatt · Arbetsgivaravgift · Bensinskatt · Din skatt förr · Om oss · Det här tycker vi  En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig  Om ett företag under senare år redovisat förluster, redovisas därför uppskjutna skattefordringar endast i den utsträckning det finns faktorer som  Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran. Årets förändring debiteras eller krediteras konto 8940 Uppskjuten skatt. I normgivningen skiljer man på aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig  ESMAs uttalande gäller företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 är  av H Blomqvist · 2006 — En uppskjuten skattefordran får redovisas när det är troligt att den kommer kunna utnyttjas mot ett framtida skattemässigt resultat. Upptagandet av en uppskjuten  skattefordringar och uppskjutna skatteskulder till det sannolika beloppet uppskjuten skattefordran ska redovisas i resultat räkningen om inte  Alla vet att årets inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran.

Uppskjutna skatteskulder eller skattefordringar representerar således Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till 

124. Uppskjuten skattefordran. 5.

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skattefordran: 333: 317 Deferred tax liabilities relate to the following temporary differences: Uppskjuten skatteskuld hänför sig till följande temporära skillnader: Deferred tax liabilities relating to: Uppskjuten skatteskuld hänförlig till: Non-current assets: Anläggningstillgångar-277-183: Financial receivables and derivatives

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skattefordran Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten MSEK (29,3 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran. Övergång till ny redovisningsprincip K3 innebär att uppskjuten skattefordran på ackumulerade underskotts- avdrag beaktas.

Uppskjuten skattefordran

Skillnaden mellan det redovisade värdet (5 848 584) och det skattemässiga värdet (6 958 687) uppgår nu till 1 110 103 kronor. Det ger upphov till en uppskjuten skattefordran om 244 223 kronor (skattesatsen är oförändrat 22%). Den uppskjutna skattefordran ska varje år ha justerats med den skillnad som uppkommer. Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran har redovisats anges med sitt skattevärde på raden Skatte- och underskottsavdrag i sammanställning Uppskjuten skatteskuld enligt ovan.
Svenska miljoinstitutet

Uppskjuten skattefordran

0. 3 708.

Ägarintressen i övriga företag. Uppskjuten skattefordran. 23 600.
Variant lymphocytes causes
På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt Den i balansräkningen angivna fordran och avsättningen för uppskjuten skatt kommer från följande tillgångar och skulder, där skulder angivits med negativt tecken. Mot bakgrund av detta ska bolaget nu redovisa uppskjuten skattefordran baserat på 90 mkr (18 mkr x 5). Ytterligare en aspekt av de föreslagna bestämmelserna är att vi från och med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare skulle få en ny typ av framtida skattemässiga avdrag – ej utnyttjade räntenetton. Not 14 - Uppskjuten skattefordran. Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar. 2019-08-31 Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader. 0.