Att blanka aktier innebär att du lånar aktier som du sedan säljer. Om aktiens pris sjunker kan du köpa tillbaka aktierna billigare och lämna tillbaka dom till ägaren. Mellanskillnaden på det pris du sålde aktierna för och det pris du köpte tillbaka dom för blir din vinst.

6021

I de kommande kapitlet kommer vi att gå igenom hur aktiemarknaden fungerar, hur du köper och säljer aktier, vad orderdjup är, hur prissättning på aktier går till, vad som gäller kring aktier och äganderätt, skillnaden mellan affärsdagar och likviddagar, ordervillkor, dolda ordrar, ögonblicksordrar, Fill or …

Det kan också kallas att ligga kort. Man lånar en aktie på marknaden som man sedan säljer och hoppas kunna köpa tillbaka billigare i framtiden när aktien skall lämnas tillbaka. Vilka är riskerna med att blanka en aktie? Tänk på att exemplet i föregående avsnitt är vad som händer om aktien gör vad du tror att det kommer att göra, faller. Den största risken med blankningar är att om aktiekursen stiger dramatiskt kan du ha svårt att täcka förlusterna.

Vad är blanka aktier

  1. Lediga tjanster farmaceut
  2. Blodgas tolkning exempel
  3. Däck vinterdäck
  4. Sök ikea artikelnummer

Vad innebär det att blanka aktier? Enkelt förklarat innebär blankning av en aktie att du spekulerar i att en aktie ska falla. Men du spekulerar inte helt utan risk. Det du gör när du blankar en aktie är att du lånar aktier som du inte äger genom att ta upp en blankningsposition. Vilka är riskerna med att blanka en aktie?

Att gå kort en aktie betyder att man tar en position där man då tjänar pengar på en nedgång i priset. Ett sätt att gå kort är att blanka en aktie. Men hur fungerar blankning av aktier? I den här artikel pratar vi lite om vad blankning är och väldigt grundläggande hur det fungerar. Så …

Att blanka aktier innebär att man spekulerar i att själva aktien ska falla i värde. Blanking går ut på att man lånar aktier och säljer dessa.

Vad är blanka aktier

Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger. Du säljer aktierna därför att du tror att aktiernas kurs ska sjunka. Du lånar aktierna och säljer dem till en 

Vad är blanka aktier

Att blanka aktier innebär att man avyttrar ett tillgång (oftast en aktie) som man från början inte äger. Det kallas att blanka, eller ”ligga kort”.

Vad är blanka aktier

Om många hedgefonder blankar samtidigt kan det skapa baisse på börsen och göra att aktien faller orimligt mycket, det är just det som den Europeiska centralbanken kritiserar hedgefonderna för. Vad betyder baisse? Baisse är franska för sänkning. Baisse på börsen är kraftiga kursfall, samtidigt som handeln med aktierna är livlig. Att blanka aktier – dvs sälja aktier man egentligen inte har utan har lånat, har varit tillåtet i Sverige sedan 1991.
Sötåsen töreboda öppet hus

Vad är blanka aktier

Var försiktig när du blankar aktier och det är viktigt att du vet vad du gör och att du håller koll på din position.

En kurs kan som För att blanka aktier så behöver du tillgång till ett verktyg som erbjuder detta. Exempelvis har nätbanken Avanza lagt in en sådan möjlighet för dig som är intresserad av det. Det finns även så kallade börshandlade produkter för dig som vill ligga i innehav som är bull/lång eller bear/kort .
Nålstick i huden


Du kan inte korta en aktie om ingen är villig att låna ut aktier i det aktuella bolaget. I realiteten kan vem som helst låna ut sina aktier, men det är vanligtvis från stora fonder, banker och mäklarhus som du kan få låna aktier. När du lånar aktier kräver handelsplattformen att du har en säkerhetsmarginal (margin) på ditt konto

Om många hedgefonder blankar samtidigt kan det skapa baisse på börsen och göra att aktien faller orimligt mycket, det är just det som den Europeiska centralbanken kritiserar hedgefonderna för. Vad betyder baisse? Baisse är franska för sänkning. Baisse på börsen är kraftiga kursfall, samtidigt som handeln med aktierna är livlig. Var försiktig när du blankar aktier och det är viktigt att du vet vad du gör och att du håller koll på din position. För om aktien går åt fel håll finns det tekniskt ingen gräns på hur mycket du kan förlora.