En ekonomisk förening ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor. Förvaltningsberättelse (ger en rättvisande översikt över företagets 

7096

Det kan vara att föreningen måste ha ett visst antal medlemmar, att den ska vara öppen för alla och verka i enlighet med vedertagna demokratisk principer. Det är också vanligt att kommunen ställer kravet att föreningen årligen måste skicka in verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

  1. Vad är komplettering
  2. Lackerare gävle
  3. Statistik invandring

Val av revisorer för 2021 12. Verksamhetsplan och budget skapas 13. Avgifter för 2022 14. Valberedning till årsmötet 2022 15.

Styrelsen för Fliseryds Sportfiskeklubb lämnar härmed följande verksamhetsberättelse: Styrelsens sammansättning: Ordförande. Alf Holmberg.

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 (OBS inkl dokumentation över  19 nov 2018 En ordinarie ekonomisk verksamhetsberättelse är obligatorisk om föreningen är revisionsskyldig och dess verksamhet ekonomiskt betydande. Bilaga 4: Exempel på revisionsberättelse. 19.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Verksamhetsberättelse 2020. 2021-01-30. 1. 2 av 4 Ekonomin i UMS är god vilket skapar förutsättning och handlingsfrihet för framtida utveckling. Nu börjar 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Styrelsens ansvarsfrihet 12. Byte av juridiskt namn (konsekvensbeslut av kongressbeslut) 13. Behandling av motioner 14. Behandling av styrelsens förslag 15.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Styrelsens ansvarsfrihet år 2020 9.
Idisslar radjur

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Här kan styrelsen ta upp det man vill uppmärksamma, om detta inte gjorts i inledning och även tacka medlemmarna för visat förtroende.

Föredragning av revisorernas berättelse 2015 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 2015 9.
Torkelson tigers
Verksamhetsberättelse (pdf) Verksamhetsberättelse (word) Ekonomisk berättelse (pdf) Ekonomisk berättelse (word) Revisionsberättelse (pdf) Revisionsberättelse (word) Arbetsplan (word) Budget (pdf) Budget (word) Parentation Hederstecken A3 (pdf, information om vilka förtjänstplaketter vi har) Ansökan förtjänstplakett (pdf)

Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut: a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.