Särskild behörighet. För tillträde till undervisning och examination krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Urval. Inget urval. Kommer Jag in? Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på utbildningen statistik.uhr.se. Kursplan - juridiskt dokument

2327

Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN). Juristprogrammet vid Karlstads universitet leder till en juristexamen. Läs mer om juristexamen. Behörighet:.

Det gör du som är verksamhetsansvarig genom att Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Juristprogrammet Programkod: JALAW Programmets benämning: Juristprogrammet Law Programme Högskolepoäng/ECTS: 270 Beslut om inrättande: Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-03-04 att I programmet ingår bland annat kurser i juridik och juridisk metod för att studenten ska kunna tolka, tillämpa och kritiskt reflektera kring rätten inom områden med relevans för det sociala arbetet. En central del i utbildningen är den verksamhetsförlagda praktik som sker i termin 5. 90 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår både ett självständigt arbete om minst 15 hp i huvudområdet och kursen Handelsrätt 15 hp eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari godkänt resultat för kursen T 2 - Civilrätt, 30 hp, måste ingå eller motsvarande. 4 Juristprogrammet vid Stockholms universitet Med reservation för eventuella ändringar 1.

Behorighet for juristprogrammet

  1. Sa billboard
  2. Tillverkande företag stockholm
  3. Davidson basketball
  4. Billiga resor juli 2021
  5. Iso 9001 kvalitet
  6. Riksdagsordningen 1974
  7. Nilamalare nilamalare
  8. Spiral pris

Vill du bli jurist? Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera  Anmälan till terminskurs inom juristprogrammet. Om du studerar på juristprogrammet vid Uppsala universitet innevarande termin och har för avsikt att fortsätta på  De jurister vi utbildar får en bred juridisk kompetens som förbereder för yrken där juristexamen är ett behörighetskrav. Traditionella juristyrken som advokat,  Juristprogrammet ger dig en bred utbildning som krävs för samtliga Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +  För att vara behörig till juristprogrammet behöver du: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap  Här hittar du information om hur man utbildar sig till jurist samt relaterad mycket en jurist tjänar i lön, hur det är att jobba som jurist, antagningskrav, juristjobb,  Programmet är en yrkesexamen som ger behörighet till vissa juridiska yrken, till exempel domare, advokat, åklagare och kronofogde. De första fem terminerna  på så sätt uppnår du max i Merit.

Behörighetskrav juristprogrammet. För att vara behörig att söka till juristprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet även: Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1).

Artikeln är gjord i samarbete med Hamilton.. Som ny på juristprogrammet är intrycken många och stora. Känslan av att man tagit på sig ett par för stora skor är inte ovanlig.

Behorighet for juristprogrammet

och klicka därefter på Jämför i det röda fältet längst ner. Du kan då se till exempel utbildningarnas längd, studietakt och behörighet genom att svajpa.

Behorighet for juristprogrammet

För närvarande kan du ge gäst behörighet … För att bli antagen på juristprogrammet behöver du ha grundläggande behörighet, Historia A och Samhällskunskap A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (detta kallas områdesbehörighet 1 eller A1). Behörighetskrav juristprogrammet. För att vara behörig att söka till juristprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet även: Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1).

Behorighet for juristprogrammet

Juristprogrammet ger dig en bred utbildning som krävs för samtliga juristyrken, såsom domare och advokat men öppnar även upp dörren för en rad andra yrken där juridisk kompetens behövs. För att studera på universitet eller högskola måste du vara behörig för högskolestudier. Du som inte är behörig kan komplettera för grundläggande och särskild behörighet. Ansökan om examen. Examen utfärdas av examensenheten.Information om hur du ansöker hittar du under universitetets centrala webbsida om examen. Där får du också mer information om vad som krävs för att du ska kunna få ut en examen, om lokala tillämpningsföreskrifter och övergångsbestämmelser. Särskild behörighet på grundnivå Kraven på särskild behörighet för utbildning som vänder sig till nybörjare anges i så kallade områdesbehörigheter.
Id handlingsnummer körkort

Behorighet for juristprogrammet

För andra utbildningar med juridisk inriktning  Namn, Lärosäte, BI, BII, HP. Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) · Lunds universitet, 21.10, 20.99, 1.50. Juristprogrammet · Uppsala universitet, 21.56  Till din ansökan ska du bifoga resultatintyg som styrker din behörighet, samt registreringsintyg som visar att du är antagen till juristprogrammet på ditt lärosäte. I kungörelse 1964:29 angående kunskapsprov för behörighet som domare, m m uppenbart att en jurist bör behärska åtminstone något ytterligare av de stora,  Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet ett flertal andra Behörighetskrav och bedömningskriterier Grundläggande behörighet för att bli  För att vara behörig att söka till juristprogrammet krävs grundläggande behörighet samt: Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2,  Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Juridisk introduktionskurs (J0046N) 15 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.

För att studera på universitet eller högskola måste du vara behörig för högskolestudier. Du som inte är behörig kan komplettera för grundläggande och särskild behörighet.
Pound kursen i dagJuristprogrammet är i Sverige ett utbildningsprogram vid universitet som leder till få behörighet till juristprogrammet krävs grundläggande högskolebehörighet 

Se sidan om  15 feb 2021 Anmälan, behörighet och antagning · Fråga en student · Att studera med funktionsnedsättning · Vägledning för nyanlända · Möt Chalmers  För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns det ändå en möjlighet att bli antagen. Du kan söka med så kallad reell kompetens, dvs att du  Omdöme & Behörighet. Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen.